Wynajem apartamentów

OmegaX.pl Nieruchomości

Oferta najmu


Nasza oferta kierowana jest do Właścicieli nieruchomości, którzy nie mają czasu na prowadzenie spraw związanych z wynajmem mieszkania osobiście. 

Co proponujemy:
 • pozyskanie najemcy,
 • przygotowanie i zawarcie umowy najmu,
 • reklama,
 • przygotowanie mieszkania do wynajmu,
 • Home Staging,
 • opłacanie: m.in. kosztów utrzymania nieruchomości, mediów, podatku od nieruchomości.
 • kontrola płatności najemców
 • kontrola wynajmowanego mieszkania,
 • serwis
 • kontakt z administratorem budynku
 • Reprezentowanie Właściciela na podstawie pełnomocnictwa

Koszt miesięcznego zarządzania jeżeli nieruchomość jest wynajęta.
 • 12% czynszu
 • min. 200 PLN
Miesięczna administracja jeżeli nieruchomość pozostaje niewynajęta.
 • 50 PLN Zakres świadczonej usług:
 1 rozliczanie nieruchomości z dostawcami usług - internet, telewizja, telefon.
 2 rozliczanie z zarządcą budynku - koszty eksploatacji (opłaty związane z kosztami eksploatacji, f. remontowego).
 3 Rozliczanie się za media (woda, gaz, energia elektryczna – zgodnie z wystawionymi fakturami).
 4 Sprawdzanie i reagowanie w czasie ewentualnych awarii.
 5 Stały kontakt z zarządcą budynku lub spółdzielnią. Otrzymujemy od nich pocztę i dostosowujemy się do nowych warunków – np. nanosimy zmiany w opłatach.