Trigeneracja kogeneracja

OmegaX.pl  Kogeneracja i trigeneracja  - instalacje 


dla wytwarzania  energii elektrycznej, pary, gorącej wody i chłodu


Firma obecna na polskim rynku od wielu lat
Obszary działalności:
Sprzedaż i dystrybucja energii (główni klienci – obiekty komercyjne)
Odkup i eksploatacja infrastruktury energetycznej
Doradztwo i konsulting na rynku energii
Systemy i aplikacje rozliczeniowe
Inwestycje w kogenerację gazową dla odbiorców przemysłowych 
Firma z kapitałem prywatnym
Firma typu EPC (Projektowanie/Dostawa/Wykonawstwo) w zakresie elektrociepłowni gazowych na rynkach międzynarodowych
Doświadczenie z wykorzystaniem gazu ziemnego i biogazu dla produkcji energii w postaci układów kogeneracyjnych i trigeneracyjnych
13 elektrociepłowni zainstalowanych, 50 MWe w eksploatacji, 16 projektów w fazie kontraktowej.
Oferowanie naszym klientom zaawansowanych
rozwiązań w zakresie 
czystej i bezpiecznej energii

OmegaX.pl oferuje rozwiązania „szyte na miarę” dla wytwarzania energii w miejscu jej odbioru w oparciu o Silniki zasilane Paliwem Gazowym.
Wytworzona energia el. jest zużywana przez lokalnego odbiorcę (zakład) a nadwyżki oddawane do lokalnej sieci elektroenergetycznej.  
Energia cieplna może służyć do wytworzenia: 
        - Gorącej wody lub powietrza dla celów technologicznych 
        - Pary
        - Chłodu dla klimatyzacji lub dla użytku technologicznego 

Trendy rynkowe:
Bezemisyjna produkcja energii (gaz, OZE, en. jądrowa)

Wzrost kosztów energii elektrycznej w tym kosztów dystrybucji (rosnące ceny węgla, modernizacja sieci EE)
Ceny gazu na stabilnych poziomach i rosnąca dostępność
Rozproszone źródła to zwiększona niezależność i bezpieczeństwo energetyczne
50% energii chemicznej z Gazu Ziemnego jest przetwarzane na energię cieplną która może być użytkowana dla kogeneracji

Sprawność do 87%

  Moc zainstalowana układu kogeneracji może być złożona z następujących typów silników gazowych:

   1.1 MW elektrycznych + 1.3 MW ciepła
   1.4 MW elektrycznych + 1.9 MW ciepła
  2.0 MW elektrycznych + 2.4 MW ciepła
   3.1 MW elektrycznych + 4.3 MW ciepła
   4.4 MW elektrycznych + 5.8 MW ciepła
  9.8 MW elektrycznych + 9.2 MW ciepła

Wysoka sprawność elektryczna do 49.8%
 Sprawność całkowita (elektryczna i cieplna) do 87%
 Minimalna emisja dzięki opatentowanemu rozwiązaniu LEANOX® dla spalania ubogiej mieszanki   
 Kompaktowe rozwiązanie nie wymagające dużego obszaru
 Wytwarzanie ok. 0.7 ton/godzinę Pary z każdego 1MWe zainstalowanej mocy
 Wytwarzanie gorącej wody do ok. 90oC
 Wytwarzanie chłodu (w chłodziarkach absorpcyjnych) o temp. 5°C dla klimatyzacji czy procesu technologicznego

Para 
Produkcja en. elektrycznej i 
Pary w ilości 0.7 ton/godzinę
z 1MWe Mocy

Gorąca woda
Produkcja en. elektrycznej i Gorącej Wody do 90oC (1.2MW ciepła) z 1MWe Mocy

Chłód
Produkcja en. elektrycznej i Chłodu do 4.5°C poprzez Chłodziarki Absorpcyjne dla celów technologicznych lub klimatyzacji  

Gorące Powietrze   
Produkcja en. elektrycznej i Gorącego Powietrza dla suszenia technologicznego

Moc elektryczna 2 x 1,048 KW
 Moc cieplna : 
 Gorąca woda 85°C 1,260 KW
 Para Nasycona 1,644 Kg/h   
 (8 bar)

Moc elektryczna 2 x 1,048 KW
 Moc cieplna: 
 Para Nasycona 1,644 Kg/h   
 (8 bar)

TRIGENERACJA 
Moc elektryczna 3 x 1,048 KW
 Moc w chłodzie: 
 Chłodziarki Absorpcyjne 1,840KW 
 Chłodziarki sprężarkowe 2,700KW
 Akumulator chłodu 900KW

Moc elektryczna 1,052 KW
 Moc cieplna : 
 Ciepła Woda 85°C 1,052KW
 Chłodzenie 6/12°C 892KW

OmegaX.pl Projektujemy, dostarczamy, budujemy, finansujemy i eksploatujemy elektrociepłownię dla klienta
Zaangażowanie kapitałowe = 0 ; 
Ryzyko = 0 
Środki kapitałowe odbiorcy mogą być skierowane na wzrost produkcji
Zwiększenie niezależności od sieci el.
 Roczne oszczędności na kosztach
   energii – do 30%
 Umowa współpracy do 20 lat

OmegaX.pl przygotuje
Analizę potrzeb i lokalizacji
Projekt wykonawczy elektrociepłowni
Dostawę na miejsce wszystkich urządzeń
Budowę „pod klucz”
Uruchomienie i synchronizacja z siecią 
Eksploatację elektrociepłowni
Serwis i konserwację